”Energikompensation känns rätt i själen”

Tomas Petersson 37 år. Jobbar som lärare i matematik och naturkunskap i Växjö.

Varför investerar du i energikompensation?

– Jag tycker att det är viktigt att man är med och investerar i förnyelsebara energikällor. Det bidrar ju till en bättre miljö. Jag cyklar alltid till jobbet och bidrar på så sätt till att minimera min påverkan på miljön. Att energikompensera är dessutom en bra investering med bra avkastning, det känns rätt i själen, säger Tomas.