Evas Hälsohus energikompenserar sin verksamhet

Eva Ericson driver sedan 10 år tillbaka företaget Evas Hälsohus, som arbetar inom friskvårdsbranschen, med massage på olika företag i närområdet.

Eva energikompenserar för sina resor till de olika arbetsplatserna, samt för uppvärmningen av företagets lokal hemma i Västrakulla, utanför Nybro.

”Man måste börja med sig själv” – säger Eva, som även odlar egna grönsaker fria från konstgödsel.

 

”Energikompensation känns rätt i själen”

Tomas Petersson 37 år. Jobbar som lärare i matematik och naturkunskap i Växjö.

Varför investerar du i energikompensation?

– Jag tycker att det är viktigt att man är med och investerar i förnyelsebara energikällor. Det bidrar ju till en bättre miljö. Jag cyklar alltid till jobbet och bidrar på så sätt till att minimera min påverkan på miljön. Att energikompensera är dessutom en bra investering med bra avkastning, det känns rätt i själen, säger Tomas.

Martin och Johanna investerar i miljön och framtiden

Martin Frank är 25 år och arbetar som bygglovshandläggare och Johanna Cederbom är 26 år och arbetar som tandsköterska.

Martin Frank och Johanna Cederbom tycker hållbar utveckling är viktigt och har valt att investera i vindkraftsandelar.

Varför investerar ni i energikompensation?

– Vi tycker att vindkraft är en bra investering på grund av att det fyller två syften. Dels så är det ett ekonomiskt väldigt bra sätt att investera sina pengar, men framför allt så gör man en god gärning för miljön. Hållbar utveckling och miljösatsningar tycker vi är väldigt viktigt, och därför känns vindkraft som en väldigt vettig investering, både just nu och för framtiden.

 

 

 

Visionär med intresse för miljöbilar och grön energi

Hans-Olof Nilsson i sin gröna Tesla Roadster med Isgrannatorp, ett av nio vindkraftverk inom H-O Enterprise koncernen , i bakgrunden.

Själva tanken med vindkraftsproducerad el och grönare bilar är en mycket lockande kombination och framtidsvision. Genom Energikompensation.se är Hans-Olof Nilsson med och möjliggör den tanken.

Hans-Olof driver sitt företag H-O Enterprise AB med affärsidén att producera miljövänlig el i vindkraftverk runt om i Sverige. Vid årsskiftet 2010/2011 är nio verk igång från Skåne i söder till Dalarna i norr. Elen som produceras säljs sedan till kraftbolagen.

Säljer andelar
2010 var han med och starta bolaget Isgrannatorp Enterprise AB med ett Enercon E-82 vindkraftverk utanför Kristianstad. Idén med detta verk, som kallas ”Bilverket”, är att sälja andelar till fordonsägare. Ett sätt att försäkra sig om att man bidrar med lika mycket ny grön energi som den fossila energi man använder när man kör sin bil.

Mycket snack
Hans-Olof tycker det snackas för mycket och vill genom Energikompensation.se och sina vindkraftverk vara med att göra transportsektorn grönare.
– Vi vet att många bilförare har stort miljöintresse och för att hjälpa dessa kunder i sin strävan att vara en del av lösningen erbjuder vi dem att investera i andelar som producerar 100 procent förnybar energi.

Investering i andelar innebär att bilföraren hjälper till att bygga upp ny förnybar energi, blir delägare i ett vindkraftverk och en mycket trovärdig ambassadör för en bättre miljö och förnybar energi. Varje andel kostar 3 000 kronor och ger en årlig garanterad avkastning på cirka 5 procent, med möjlighet till några procent ytterligare vid normal drift av vindkraftverket. Med andra ord bra för både miljön och ekonomin.

Andelarna till för alla
Andelarna är tillgängliga för alla som på sikt kan tänka sig att köpa en elbil, men redan idag vill vara med och skapa förutsättningar för grönare fordon och transporter. Kompensationen sker på energibasis där 1 liter bensin eller diesel motsvarar cirka 10 kWh energi. Använder man 1000 liter bensin eller diesel på årsbasis så motsvarar det 10 andelar. För att snabba på inköp av en elbil, en bil med lägre förbrukning och minskat bilåkande, köper H-O Enterprise AB tillbaka andelar som inte längre behövs i takt med minskade utsläpp.