Evas Hälsohus energikompenserar sin verksamhet

Eva Ericson driver sedan 10 år tillbaka företaget Evas Hälsohus, som arbetar inom friskvårdsbranschen, med massage på olika företag i närområdet.

Eva energikompenserar för sina resor till de olika arbetsplatserna, samt för uppvärmningen av företagets lokal hemma i Västrakulla, utanför Nybro.

”Man måste börja med sig själv” – säger Eva, som även odlar egna grönsaker fria från konstgödsel.

 

”Energikompensation känns rätt i själen”

Tomas Petersson 37 år. Jobbar som lärare i matematik och naturkunskap i Växjö.

Varför investerar du i energikompensation?

– Jag tycker att det är viktigt att man är med och investerar i förnyelsebara energikällor. Det bidrar ju till en bättre miljö. Jag cyklar alltid till jobbet och bidrar på så sätt till att minimera min påverkan på miljön. Att energikompensera är dessutom en bra investering med bra avkastning, det känns rätt i själen, säger Tomas.

Martin och Johanna investerar i miljön och framtiden

Martin Frank är 25 år och arbetar som bygglovshandläggare och Johanna Cederbom är 26 år och arbetar som tandsköterska.

Martin Frank och Johanna Cederbom tycker hållbar utveckling är viktigt och har valt att investera i vindkraftsandelar.

Varför investerar ni i energikompensation?

– Vi tycker att vindkraft är en bra investering på grund av att det fyller två syften. Dels så är det ett ekonomiskt väldigt bra sätt att investera sina pengar, men framför allt så gör man en god gärning för miljön. Hållbar utveckling och miljösatsningar tycker vi är väldigt viktigt, och därför känns vindkraft som en väldigt vettig investering, både just nu och för framtiden.