Fordon

Oavsett vilken bil du har, så kan du vara med och energikompensera. Har du en bensin- eller dieseldriven bil använder du fossila drivmedel som har negativ påverkan på miljön. Men även bilar klassade som miljöbilar använder delvis fossila drivmedel som Ni kan energikompensera bort. Genom Energikompensation.se kan användningen av fossil energi inom bl.a. transportsektorn balanseras med en lika stor produktion av vindkraft/grön energi. På detta sätt är vi med och möjliggör en omställning till en fordonsflotta oberoende fossila drivmedel, vilket är Regeringens mål till 2030.

Som ett bevis på ert miljöengagemang erhåller Ni ett certifikat som intygar att Ert fordon har kompenserat för den mängd fossila drivmedel som det använder samt dess negativa påverkan på miljön.

Räkneexempel bensinbil:

Du kör 1500 mil per år och har en genomsnittlig bensinförbrukning på 0,8 liter per mil.

Då gör du av med 1200 liter bensin per år. För att kompensera denna användning med grön energi behövs 12 andelar à 3000 kr, alltså en investering på 36000 kr. Då är du med och producerar lika mycket vindkraftsenergi som din bil förbrukar fossilt drivmedel i 20 år. Detta eftersom vindkraftverket genererar denna energi varje år och verket har en beräknad livslängd på minst 20 år.

Räkneexempel etanolbil:

Du har redan gjort ett aktivt val för en bättre miljö. Men även etanolen innehåller en viss procent fossil energi. Om man tankar 100 procent av etanolbränslet, E85, så är miljönyttan ungefär 50 procent enligt bl.a. Trafikverket, Konsumentverket och Naturvårdsverket jämfört med en bensinbil. Detta innebär att om du kör 1500 mil per år och förbrukar 1500 liter etanol så behöver du kompensera med ca sex andelar, alltså en investering på 18 000 kr.