Företag

Är Ni ett företag kan man kompensera på två olika sätt. Dels genom att göra Er fordonsflotta fri från fossil miljöpåverkan, eller kan Ni kompensera för den totala energiförbrukningen i Ert företag.

Räkneexempel:

Ni har tio bensindrivna bilar i Er fordonsflotta. Varje bil kör 1500 mil per år och förbrukar 1200 liter bensin årligen. Tillsammans förbrukar Era bilar 12 000 liter bensin och det motsvarar 120 andelar. Er totala investering blir då 360 000 kr.