Grön energi

Alternativa energikällor är på framfart inte bara i Sverige utan i hela världen och vindkraften är en av dem som expanderar snabbast. Vindkraften fick sitt stora genombrott på 1970-talet under oljekrisen och har sedan dess utvecklats successivt. Under de senare åren har antalet vindkraftsverk fördubblats och många vindkraftsverk är under uppbyggnad och många är på planeringsstadiet. Vindkraften i dag står för cirka 4 procent av den totala energiproduktionen, så det finns mer att göra.

Regeringens mål är att producera mer grön energi och bli oberoende fossil energi. Detta visar man exempelvis genom systemet med gröna elcertifikat som stöttar vindkraften samt all annan övrig produktion av grön energi på ett långsiktigt sätt, idagsläget ända till år 2032.

Fördelarna med ex vindkraft är att det inte bidrar till växthuseffekten eller den globala uppvärmningen. Vi utnyttjar naturens resurser på ett miljöanpassat sätt.