Varför vindkraft?

Argumenten för en utveckling av vindkraft är många. Det är ett av de energislag som just nu ökar snabbast i världen och i Sverige. Enbart i Sverige tas ungefär ett nytt vindkraftverk i drift varje dag. Genom elcertifikaten som främjar grön energi finns riksdagsbeslut för en långsiktig och kontinuerlig utveckling av vindkraften åtminstone till 2032 i Sverige.

Genom ökad vindkraftsproduktion ges förutsättningar till minskat behov och användning av fossil energi. På detta sätt kan påverkan på växthuseffekten och den globala medeltemperaturen minskas.

Dessutom ges ökade förutsättningar till att fler elbilar kan drivas helt av grön el. Detta vore naturligtvis det optimala för transportsektorn ur ett miljöperspektiv.

Att investera i vindkraft är alltså ett sätt att investera i framtidens energiproduktion och en bättre miljö.