Aktieutdelning

Utöver garantidelen kommer också en aktieutdelning som är resultatstyrd. Storleken på aktieutdelningen är direkt kopplad till hur stor vinsten blir. 100 procent av vinsten delas på de 5000 andelar som finns i vindkraftsverket.

Det som i första hand påverkar vinstens storlek är marknadspriset för el och elcertifikat samt hur mycket el vindkraftsverket producerar under året.

Vid ett normalt vindår (varierar vanligtvis endast +/- 10 procent) så behövs en intäkt på cirka 84 öre per kWh för att verket ska nå ett break-even resultat. Intäkterna består av följande delar:

  • marknadspriset på el (varierar över tid ca 30-45 öre per kWh 2012)
  • priset på elcertifikat (ca 12-22 öre per kWh under 2012),
  • nätnytta (normalt 4 öre per kWh)
  • ursprungsgarantin (normalt ca 0,25-1 öre per kWh)

Hur avkastningen varierar mer exakt för Isgrannatorp-verket kan följas via appen ”Isgrannatorp” som finns tillgänglig för androidtelefoner via Google Play.