Investeringsnivåer

Olika investeringsnivåer

Nivå 1:

För Er som vill vara med och investera i enstaka andelar. Varje andel kostar 3000 kronor.

Investerar Ni i tio andelar blir det ingen administrativ avgift på 500 kronor.

Nivå 2:

Köp lika många andelar grön vindkraftsenergi som motsvarar Er bils fossila energiförbrukning. Gör Ni av med 1200 liter bensin per år motsvarar det tolv andelar.

Ni kan självklart även energikompensera för Er miljöbil, exempelvis etanol-, gas- eller elbil. Ni behöver då inte lika många andelar.

Väljer Ni att energikompensera för Er bil så är Ni med och producerar lika mycket grön energi som Er bil gör av med fossil energi i tjugo år. Ni erhåller också ett certifikat som bevis för Er miljöinvestering.

Nivå 3:

Ni väljer att kompensera helt för Er totala energiförbrukning, såväl bilen och hushållsenergin. Gör Ni av med 20 000 kWh per år i hushållet och gör av med 1200 liter bensin, så motsvarar det 32 andelar.

Nivå 4:

Ni ser energikompensationen som en möjlighet att dels bidra till en bättre miljö och samtidigt göra en bra ekonomisk investering. I denna kategori väljer Ni själva antalet andelar Ni investerar.

Ni får en garanterad avkastning på investeringen som är högre än de flesta andra alternativ. Därutöver kommer en aktieutdelning som är resultatberoende.