Om oss

Energikompensation är ett samarbete mellan H-O Enterprise och Miljöfordon Syd.

Vår gemensamma målsättning och vision är att öka miljöengagemanget och miljömedvetenheten hos företag, organisationer och privatpersoner.

En av kärnpunkterna är att vi behöver öka produktionen av grön energi, där en av lösningarna är vindkraft. Regeringen har valt att långsiktigt öka förutsättningarna för exploatering av vindkraft genom att införa elcertifikat. Detta innebär att alla vindkraftsverk som byggs före 2017 kommer få elcertifikat och därmed ett ekonomiskt tillskott fram till 2032. Detta ökar så klart möjligheten för att vindkraften skall bli ytterligare lönsam.

Regeringen har också satt upp som mål att fordonsflottan på nationell nivå skall vara oberoende fossila utsläpp år 2030. Detta ökar behovet att producera mer grön energi för att klara av denna omställning inom transportsektorn.

Målsättningen är att bygga fler vindkraftsverk och på så sätt bidra till omställningen mot en grönare energianvändning. Vi är även positiva till andra miljösmarta lösningar och arbetar med många olika projekt.