Miljöfordon Syd

Miljöfordon Syd startades 2002 av några entusiaster som intresserar sig för bilar och en bättre miljö. Föreningen samlar alla intresserade av bilar och en bättre miljö till diskussion kring ett och samma bord. Detta leder fram till konkreta projekt som driver på för en ökad introduktion av miljöfordon, ökad andel förnybar energi samt en mer miljöanpassad fordonsanvändning.

Medlemmar är engagerade företag såsom bilfåterförsäljare, biluthyrare, däckföretag, bränslebolag, rallyförare, transportföretag, kommuner, landsting, Energikontor Sydost, och sist men inte minst privatpersoner med stort miljö- och bilintresse.

Miljöfordon Syd ser Energikompensation.se som en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för en fordonsflotta oberoende fossil energi. I denna utveckling behöver vi dels bättre och mer energieffektiva fordon, bättre användning av våra fordon samt en ökad produktion av grön energi.

Ytterligare exempel på Miljöfordon Syds engagemang och projekt:

– Miljöfordonsdiagnos – årlig granskning av kommuners och landstings fordonsparker

– Green Charge Sydost – regional satsning på elfordon och laddinfrastruktur

– Grönt Framsteg – utmärkelse till Miljöfordon Syd för goda insatser till förmån för en grön framtid

Mer information om Miljöfordon Syd finns på www.miljofordonsyd.se